Cennik usług notarialnych


Cennik usług notarialnych świadczonych przez Kancelarię Notarialna reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, których wysokość zależy głównie od wartości przedmiotu czynności. W kwestiach kosztów i opłat jesteśmy transparentni - szczegółowo informujemy naszych Klientów o konieczności oraz wysokości opłat w przypadku konkretnych czynności notarialnych. Maksymalne stawki taksy notarialnej dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Nie są to jednak jedyne koszty, związane z przeprowadzeniem określonej czynności notarialnej. Notariusz zobowiązany jest również do uiszczenia odpowiednich opłat i podatków na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego oraz Sądu, do których zalicza się najczęściej:

  • koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego,
  • podatek od czynności cywilno - prawnych
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych lub za założenie księgi.

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i doradzamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opłatami notarialnymi serdecznie zapraszamy do konsultacji. Bezpłatnie udzielimy Państwu wszystkich informacji, indywidualnie ustalimy wysokość opłaty konkretnej czynności notarialnej i wyjaśnimy wszelkie związane z nią niejasności.