Notariusz - cennik, Kraków


Cennik usług notarialnych świadczonych przez Kancelarię Notarialna reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, których wysokość zależy głównie od wartości przedmiotu czynności. W kwestiach kosztów i opłat jesteśmy transparentni - szczegółowo informujemy naszych Klientów o konieczności oraz wysokości opłat w przypadku konkretnych czynności notarialnych. Maksymalne stawki taksy notarialnej dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Nie są to jednak jedyne koszty, związane z przeprowadzeniem określonej czynności notarialnej. Notariusz zobowiązany jest również do uiszczenia odpowiednich opłat i podatków na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego oraz Sądu, do których zalicza się najczęściej:

  • koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego,
  • podatek od czynności cywilno - prawnych
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych lub za założenie księgi.

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i doradzamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opłatami notarialnymi serdecznie zapraszamy do konsultacji. Bezpłatnie udzielimy Państwu wszystkich informacji, indywidualnie ustalimy wysokość opłaty konkretnej czynności notarialnej i wyjaśnimy wszelkie związane z nią niejasności.

 

Opłata notarialna

Opłata notarialna nazywana także taksą notarialną stanowi wynagrodzenie notariusza za wykonanie czynności notarialnych. Jej wysokość zależy przede wszystkim od zakresu zrealizowanych usług. Maksymalna opłata notarialna uregulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ustala się ją na podstawie wartości przedmiotu, którego dotyczy usługa. W niektórych sytuacjach obecność notariusza i sporządzenie przez niego aktu notarialnego jest obligatoryjne. Są, jednak sytuacje, w których jest to dobrowolna decyzja Klientów. W takich przypadkach obecność notariusza jest dodatkowym zabezpieczeniem prawnym. Może dotyczyć to na przykład poświadczenia podpisu lub umowy najmu okazjonalnego. Uiszczenie opłaty notarialnej, w zależności od rodzaju sprawy może leżeć po stronie różnych osób. W przypadku transakcji zachodzącej pomiędzy dwoma podmiotami najczęściej ponosi ją kupujący. Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku chęci nabycia nowej nieruchomości od dewelopera (umowa deweloperska). W takiej sytuacji zazwyczaj strony umowy deweloperskiej płacą taksę notarialną po połowie. Wszelkie kwestie dotyczące wysokości opłaty notarialnej przedstawiamy Klientom na początku współpracy.

 

Wynagrodzenie notariusza określane jest na podstawie umowy pomiędzy stronami czynności a notariuszem, jednak w kwocie nie wyższej niż maksymalne wynagrodzenie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie notariusza jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT może zostać uiszczone w gotówce, przelewem lub kartą płatniczą.

Notariusz jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od uprzedniej zapłaty należnego podatku oraz opłaty sądowej.

Opłaty sądowe oraz podatki mogą zostać wpłacone przed zawarciem czynności na rachunek bankowy kancelarii w terminie umożliwiającym stwierdzenie ich zapłaty lub gotówką w kasie kancelarii. W przypadku zapłaty opłaty sądowej oraz podatków kartą może być doliczana opłata prowizyjna naliczana przez operatora – płatna gotówką.

W przypadku chęci dokonywania płatności opłaty sądowej oraz podatków kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.