Usługi notarialne Kraków


młotek sędziowski

Usługi notarialne, świadczone przez naszą Kancelarię, dotyczą przede wszystkim spraw z zakresu prawa rodzinnego, handlowego i nieruchomości. Zajmujemy się sporządzaniem umów niezbędnych w przypadku obrotu nieruchomościami, zarządzania spółkami czy przekazywania rodzinnego majątku. Za pomocą sporządzanych dokumentów urzędowych regulujemy stosunki majątkowe między członkami rodziny, normujemy procesy zachodzące w spółkach, potwierdzamy prawdziwość dokumentów.

Mnogość regulacji prawnych, przepisów i obowiązujących aktualnie ustaw sprawia, że wielu z naszych Klientów nie jest świadomych swoich praw oraz czynności koniecznych do podjęcia w związku z należytym zabezpieczeniem majątku czy interesów spółki. Sporządzanie istotnych dokumentów we własnym zakresie w większości przypadków nie ma żadnej mocy prawnej i nie stanowi podstawy do ubiegania się w sądzie swoich praw czy dochodzenia roszczeń. Obecność notariusza przy sporządzaniu kluczowych dokumentów minimalizuje ryzyko sporządzenia danej umowy niezgodnie z obowiązującym prawem lub wbrew woli osób, których ona dotyczy. Dlatego też tak wiele czynności notarialnych musi zostać dokonanych w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jesteśmy tu, aby rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące zagadnień z zakresu obowiązującego prawa oraz pomóc w przygotowaniu niezbędnych formalności.

W celu szybszej i sprawniejszej realizacji usług notarialnych w Krakowie rekomendujemy wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią, w celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji, ustalenia szczegółów czy skompletowania wszystkich niezbędnych w sprawie dokumentów.

 

Przeprowadzanie czynności notarialnych

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Oznacza to, że obowiązuje go zasada poufności stosowana w stosunku do każdego Klienta. Wszelkie informacje, które przekazują nam Państwo są chronione i mogą zostać przekazane innym osobom lub instytucjom tylko i wyłącznie w określonych przez prawo sytuacjach. Naszym zadaniem w trakcie wykonywania czynności notarialnych jest także dopilnowanie tego, by całe postepowanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Dokładnie sprawdzamy, czy przekazane przez Klienta dokumenty spełniają wymogi formalno-prawne. Zgodnie z prawem czynności notarialne powinny być wykonywane w kancelarii. Istnieje, jednak możliwość, że w określonych przypadkach ich przeprowadzenie może odbywać się poza budynkiem kancelarii. Jesteśmy kancelarią, która zawsze służy Klientom i stara się proponować im najkorzystniejsze rozwiązania.