Blog

taksa notarialna

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Korzystanie z pomocy notariusza wiąże się z koniecznością pokrycia związanych z tym kosztów. Chcąc załatwić konkretne formalności w kancelarii notarialnej, trzeba się więc liczyć z tym, że pociąga to za sobą wydatek na wynagrodzenie notariusza rekompensujące mu poświęcony na daną sprawę czas oraz zapłatę za podejmowane przez niego działania. Warto też pamiętać, że w grę wchodzą także pobierane przy tej okazji podatki i opłaty sądowe. Maksymalna wysokość stawek za konkretne czynności jest precyzyjnie określona w obowiązujących przepisach, które podają kwoty opłat notarialnych. W Krakowie wszystkie czynności notarialne od spisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości po przygotowanie testamentu można sprawnie załatwić w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariuszy Bożenę Koćmę i Adama Rogalę. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o opłatach i ich rodzajach.

klucze

Jakie dokumenty są potrzebne do stworzenia aktu notarialnego sprzedaży mieszkania?

Dysponowanie swoim prawem do nieruchomości, a więc także jej sprzedaż czy darowizna wymaga zachowania odpowiedniej formy, w jakiej zostanie przeprowadzona dana czynność prawna. Do tego by umowa zbycia domu, działki budowlanej albo mieszkania była ważna konieczne będzie spisanie umowy jako aktu notarialnego. W Krakowie wszystkie związane z tym formalności można sprawnie załatwić w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariuszy Bożenę Koćmę i Adama Rogalę. Przekonajmy się, co okaże się konieczne, by podpisać taki dokument.

pieczątka na dokumentach

Czy można unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny to dokument mający najwyższą rangę dowodową, który jest sporządzany przez notariusza w obecności stron przystępujących do danej czynności prawnej. Zakłada się, że zawiera on prawdziwe dane, a także staje się ważny z chwilą jego podpisania. Istnieje cały katalog czynności, dla których taka forma będzie niezbędna, by były one ważne np. gdy chodzi o złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz przy dysponowaniu prawem do nieruchomości. Warto pamiętać, że także innym czynnościom prawnym z woli stron można nadać postać aktu notarialnego. W Krakowie pomocą przy sporządzaniu dokumentów tego typu służy Kancelaria Notarialna prowadzona przez Bożenę Koćmę oraz Adama Rogalę. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w niektórych okolicznościach akt notarialny może zostać unieważniony. Przekonajmy się, kiedy wchodzi to w grę.

znak zapytania

Kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Zgodnie z prawem notariusze mają obowiązek wykonywania czynności notarialnych na rzecz  klientów, jednak nie zawsze mogą one zostać wykonane. Warto zastanowić się, kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej i jakie są przyczyny takiej odmowy.

podział majątku

Podział majątku przed rozwodem. Dlaczego warto zrobić to u notariusza?

W życiu każdego małżeństwa mogą zdarzyć się sytuacje, w których rozwód staje się koniecznością. W takim przypadku ważne jest, aby uporządkować wspólne sprawy finansowe i podzielić majątek w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Coraz więcej osób decyduje się na wizytę u notariusza, aby uregulować kwestie majątkowe przed złożeniem wniosku o rozwód. Dlaczego? Jakie korzyści niesie ze sobą podział majątku przeprowadzony przez notariusza?

pełnomocnictwo

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Czasami zdarza się, że nadanie komuś pełnomocnictwa wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji może zajść potrzeba jego odwołania. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, jak przebiega proces anulowania pełnomocnictwa i co warto wiedzieć na ten temat.

akt notarialny

Kiedy akt notarialny nabiera mocy prawnej?

Akt notarialny to ważny dokument, który jest sporządzany przez notariusza. Jego celem jest utrwalenie danej sytuacji prawnej, zabezpieczenie interesów stron i potwierdzenie autentyczności zawartych w nim informacji. Istnieje wiele okoliczności, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Najczęściej są to sytuacje związane z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości, ustanawianiem prawa użytkowania wieczystego, spadkami czy darowiznami. W przypadku wielu czynności prawnych istnieje wymóg sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

podpisywanie dokumentów u notariusza

Jak sporządzić testament u notariusza?

Testament notarialny to jedna z form spisania ostatniej woli osoby, która chce zadecydować, jak po jej śmierci zostaną rozdzielone jej dobra materialne oraz kto będzie sprawować opiekę nad jej dziećmi. W polskim prawie istnieje kilka form sporządzenia testamentu, jednak testament notarialny jest uznawany za najbezpieczniejszą i najtrwalszą metodę rozporządzenia swoim majątkiem. Taki dokument zapewnia pełną zgodność z przepisami oraz minimalizuje ryzyko sporów rodzinnych i sądowych.

akt notarialny

Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

Zgodnie z polskim prawem notariusz jest zobowiązany do przechowywania akt notarialnych przez okres 10 lat od ich sporządzenia. Alternatywnie, dokumenty te są przechowywane do momentu zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej przez notariusza. Termin ten jest istotny zarówno dla klientów kancelarii, jak i samego notariusza, który musi mieć na uwadze obowiązkowy czas przechowywania takich dokumentów.

notariusz

Pięć cech dobrego notariusza

Znajomość prawa

Od notariuszy oczekuje się dogłębnego zrozumienia systemu prawnego i dokumentów, które mają uwierzytelnić. Muszą znać przepisy prawa obowiązujące w ich jurysdykcji i umieć je dokładnie interpretować. Notariusze muszą być również świadomi wszelkich zmian w ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na ich pracę.