Blog

pieczęć notarialna na dokumencie

Tajemnica zawodowa w praktyce notarialnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 18. § 1.) notariusz jest zobowiązany do tego, by zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się ze względu na realizowane przez siebie czynności notarialne. Oznacza to, że notariusz jest jedną z tych profesji, których dotyczy tajemnica zawodowa. Sprawdź, z czym związana jest taka powinność.

opłaty notarialne

Kto może być zwolniony z opłat notarialnych?

Na opłaty notarialne składa się wiele kosztów. Taksa notarialna to tylko jeden z nich. Nie zawsze jednak wystąpi obowiązek jej uiszczenia. Czy wiesz, kiedy?

podatek

Czym jest podatek od spadków i darowizn?

Nie jest tajemnicą, że w polskim systemie podatkowym funkcjonuje mnóstwo danin. Jedną z nich jest oczywiście podatek od spadków i darowizn. Zobacz, jaki jest podmiot, podstawa opodatkowania, oraz co wiedzieć na ten temat.