Jak sporządzić testament u notariusza?

Testament notarialny to jedna z form spisania ostatniej woli osoby, która chce zadecydować, jak po jej śmierci zostaną rozdzielone jej dobra materialne oraz kto będzie sprawować opiekę nad jej dziećmi. W polskim prawie istnieje kilka form sporządzenia testamentu, jednak testament notarialny jest uznawany za najbezpieczniejszą i najtrwalszą metodę rozporządzenia swoim majątkiem. Taki dokument zapewnia pełną zgodność z przepisami oraz minimalizuje ryzyko sporów rodzinnych i sądowych.

Przygotowanie do wizyty u notariusza

Przed wizytą u notariusza należy się odpowiednio przygotować. Dobrze jest mieć już wcześniej określone, które osoby będą dziedzicami oraz jak mają zostać podzielone posiadane dobra. Jeśli testator chce powierzyć opiekę nad dziećmi innym osobom niż ich rodzice, warto również zastanowić się nad tym, kto miałby pełnić taką funkcję. Przygotowane informacje ułatwią notariuszowi sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, np. w Krakowie, zgodnie z życzeniem testatora.

Jak przebiega proces sporządzania testamentu notarialnego?

Sporządzenie testamentu notarialnego zaczyna się od wyrażenia przez testatora swojej ostatniej woli. Następnie notariusz spisuje treść testamentu na piśmie, zgodnie z życzeniem testatora. Po sporządzeniu dokumentu notariusz odczytuje testament na głos, po czym dochodzi do jego podpisania przez testatora.

Czy testament notarialny można zmienić lub odwołać

Testament notarialny można w każdej chwili zmienić lub odwołać, jeśli testator uzna, że życzenia zawarte w dokumencie nie są już aktualne. W takim przypadku osoba sporządzająca testament może udać się do notariusza, aby złożyć nowy testament lub odwołać ten już istniejący. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nowy testament musi zawierać klauzulę odwołania poprzedniego dokumentu, w przeciwnym razie oba testamenty będą ważne.