Czym jest podatek od spadków i darowizn?

Nie jest tajemnicą, że w polskim systemie podatkowym funkcjonuje mnóstwo danin. Jedną z nich jest oczywiście podatek od spadków i darowizn. Zobacz, jaki jest podmiot, podstawa opodatkowania, oraz co wiedzieć na ten temat.

Podatek od spadków i darowizn – czym jest?

Najprościej mówiąc, to rodzaj opodatkowania, który dotyczy spadków i darowizn. Obowiązek jego uiszczenia powstaje z chwilą wystąpienia jednego z wymienionych w ustawie zdarzeń o znaczeniu prawnym. Mowa tu przede wszystkim o nabyciu spadku lub otrzymaniu darowizny, jednak ustawodawca wskazuje także na inne sytuacje.

Warto mieć na uwadze, że nie każdy musi go opłacić, nawet jeżeli wystąpi wspomniane zdarzenie. Istnieje tzw. grupa zerowa, która wskazuje osoby zwolnione z obowiązku opłacenia podatku. Są to:

  • małżonkowie,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dzieci,
  • wnuki,
  • prawnuki,
  • dziadkowie,
  • pradziadkowie,
  • pasierbowie i pasierbice,
  • ojczymowie oraz macochy.

Co warto wiedzieć o podatku od spadków i darowizn?

Jeżeli wartość przysporzenia przekroczy kwotę wolną od podatku, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowę darowizny zawarto w formie notarialnej. Wówczas to na notariuszu spoczywa obowiązek przekazania informacji. Jako notariusze z Krakowa zauważamy, że jest to coraz częstsza praktyka.

Kwota wolna od podatku uzależniona jest z kolei od rodzaju grupy podatkowej, do której należy przysparzający. Będzie to kolejno 9 637 zł dla pierwszej grupy, 7 276 zł dla drugiej grupy, zaś dla trzeciej grupy 4 902 zł. W przypadku darowizny znaczenie ma fakt, iż rzeczy i prawa majątkowe otrzymane na przestrzeni 5 lat od jednej osoby podlegają zsumowaniu. Rozdzielenie transakcji na kilka części nie spowoduje więc uniknięcia konieczności opłacenia podatku.