Podział majątku przed rozwodem. Dlaczego warto zrobić to u notariusza?

W życiu każdego małżeństwa mogą zdarzyć się sytuacje, w których rozwód staje się koniecznością. W takim przypadku ważne jest, aby uporządkować wspólne sprawy finansowe i podzielić majątek w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Coraz więcej osób decyduje się na wizytę u notariusza, aby uregulować kwestie majątkowe przed złożeniem wniosku o rozwód. Dlaczego? Jakie korzyści niesie ze sobą podział majątku przeprowadzony przez notariusza?

Jakie są zalety podziału majątku u notariusza?

Decydując się na przeprowadzenie podziału majątku u notariusza, małżonkowie zyskują pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione zgodnie z prawem. Notariusz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić taką czynność w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu partnerzy mogą uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Kolejną zaletą jest fakt, że ustalenia dotyczące podziału majątku sporządzone przez notariusza np. w Krakowiewiążące dla obu stron i nie można ich później zmieniać bez zgody drugiej strony. W przypadku rozwodu sądowego decyzję o podziale majątku podejmuje sędzia, który może nie uwzględnić wszystkich ustaleń małżonków. Dlatego warto wcześniej zadbać o to, aby wspólne porozumienie zostało dokładnie spisane i zabezpieczone prawnie.

Czy podział majątku przed rozwodem u notariusza to duża inwestycja?

Podział majątku u notariusza może wiązać się z dodatkowymi kosztami, jednak warto potraktować to jako dobrą inwestycję. Przede wszystkim unikamy w ten sposób długotrwałego postępowania sądowego, które często generuje solidne koszty związane z opłatami sądowymi czy wynagrodzeniem dla pełnomocników prawnych. Co więcej, wizyta u notariusza pozwala oszczędzić czas i nerwy, związane z koniecznością wielokrotnego uczestniczenia w rozprawach sądowych.