Jak odwołać pełnomocnictwo?

Czasami zdarza się, że nadanie komuś pełnomocnictwa wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji może zajść potrzeba jego odwołania. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, jak przebiega proces anulowania pełnomocnictwa i co warto wiedzieć na ten temat.

Kiedy można odwołać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili, niezależnie od tego, czy upłynął określony wcześniej termin jego ważności, czy też nie. Ważne jest jednak, by pamiętać o kilku kwestiach związanych z tym procesem. Po pierwsze – decyzję o odwołaniu pełnomocnictwa należy podjąć samodzielnie, nie będąc pod wpływem innych osób. Należy również zadbać o to, aby osoba, której udzielone zostało pełnomocnictwo, została poinformowana o jego anulowaniu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pełnomocnictw łącznych, gdyż ich odwołanie przez jednego z pełnomocników powoduje automatyczne wygaśnięcie uprawnień pozostałych.

Jak formalnie odwołać pełnomocnictwo?

By formalnie odwołać pełnomocnictwo, należy zgłosić się do notariusza w Krakowie, który udzieli niezbędnych informacji i pomoże w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu. Następnie trzeba  sporządzić akt notarialny, który będzie zawierać dane dotyczące osoby odwołującej pełnomocnictwo oraz pełnomocnika, a także szczegółowy opis sytuacji motywującej do podjęcia takiej decyzji. Warto również pamiętać, że odwołanie pełnomocnictwa może odbyć się w formie pisemnej bez udziału notariusza, ale tylko wtedy, gdy zostało ono udzielone na piśmie. W takiej sytuacji należy sporządzić oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa i dostarczyć je do właściwego urzędu lub instytucji, w którym zostało złożone wcześniej pełnomocnictwo. Warto jednak skonsultować się z wcześniej z notariuszem, by upewnić się, że sporządzone oświadczenie jest prawidłowe.