Kiedy akt notarialny nabiera mocy prawnej?

Akt notarialny to ważny dokument, który jest sporządzany przez notariusza. Jego celem jest utrwalenie danej sytuacji prawnej, zabezpieczenie interesów stron i potwierdzenie autentyczności zawartych w nim informacji. Istnieje wiele okoliczności, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Najczęściej są to sytuacje związane z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości, ustanawianiem prawa użytkowania wieczystego, spadkami czy darowiznami. W przypadku wielu czynności prawnych istnieje wymóg sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Czas nabycia mocy prawnej przez akt notarialny

Moment nabycia mocy prawnej przez akt notarialny jest ściśle związany z chwilą jego podpisania przez wszystkie strony oraz notariusza. To właśnie wówczas dana czynność prawna zostaje uwieczniona w dokumencie i jest traktowana jako zgodna z prawem. Warto jednak pamiętać, że samo sporządzenie aktu notarialnego nie jest jeszcze jednoznaczne z wykonalnością czynności prawnej wynikającej z tego dokumentu. Wyjątkiem są tu przypadki, gdy same przepisy prawa zawierają szczególne regulacje dotyczące momentu nabycia mocy prawnej przez akt notarialny.

Sporządzanie aktów notarialnych

Aby akt notarialny nabrał mocy prawnej, ważne jest również to, by został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez notariusza, który posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dzięki czemu może zagwarantować klientom rzetelne i profesjonalne wsparcie. Z kolei odpis notarialny to dokument, który potwierdza zawartość aktu notarialnego. Może być wystawiony zarówno na życzenie samej strony, jak i innych osób, którym wcześniej udzielono upoważnienia. Odpisy notarialne mają taką samą moc prawną, jak oryginał aktu notarialnego i są niezbędne przy złożeniu aktu do właściwego urzędu lub przed sądem.